Lay of the Land
1. Pines and Shapes
2. Under water love
3. Roots
4. Sea of ferns
5. Stream and leaves

I arbetet Lay of the Land utforskar Iris genom fotografiet träskets ambivalens. I en värld mellan rötter och träd, himmel och hav, vatten och jord, finner vi fotografier som påminner om nationalromantikens måleri.

Den svenska sommaren är skildrad i ett gränsland mellan natt och dag, mellan verklighet och fantasi, där karaktärer och platser får ett drömskt, romantiskt och ibland skrämmande innehåll. 
Hon arbetar med flera lager i bilderna, genom att använda sig av speglar och speglingar och dubbelexponeringar. Undersökningen av träsket handlar också om känslornas ambivalens, det undertryckta eller undermedvetna, som ändå tycks växa sig utom kontroll under den stilla ytan. 

Lay of the Land är ett uttryck för sakernas egentliga tillstånd. Det avser en bedömning eller undersökningav en viss situation eller plats för att få ytterligare kunskap och insikt. Upplevelsen av bilderna sker på två plan, dels i vårt förhållande till de mytologiska miljöerna och berättelserna, dels vilken påverkan bilderna har på vårt undermedvetna och undanträngda.